Sinh trắc vân tay

Sinh trắc học vân tay là một bộ môn khoa học nghiên cứu có cơ sở, đưa ra mối liên hệ giữa dấu vân tay và não bộ. Bộ sinh trắc học vân tay của Vườn Tâm Hồn sẽ giải thích và giúp bạn khám phá khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người cũng như tài năng trong mỗi lĩnh vực khác nhau.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.