Khóa : Từ chuyên gia đến đại gia

625.000VND

-
+

Loại sản phẩm

Danh mục:

Mô tả

1. Tên khóa học: Từ chuyên gia đến đại gia được thiết kế ngắn gọn, súc tích, tập trung các trọng yếu để thay đổi tư duy – kỹ năng – hành động và tạo nên sự biến đổi đầy táo bạo cho bản thân người học.
2. Diễn giả: Trần Quốc Phúc, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đình Quân

AI LÀ NGƯỜI CẦN THAM GIA KHÓA HỌC

  • Khởi nghiệp đam mê nhưng thiếu kinh nghiệm
  • Thiếu kiến thức về thị trường
  • Chưa định hình được tầm nhìn chiến lược trong quản trị kinh doanh & cuộc đời
  • Mong muốn khám phá năng lực của bản thân
  • Đột phá về tài chính trong cuộc đời

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TẠI KHÓA HỌC

  • 5 chìa khóa thành công từ đam mê giúp đỡ người khác
  • Kích hoạt não thiên tài cho trẻ
  • Bí quyết truyền cảm hứng và duy trì năng lượng

THAM GIA NGAY