Khóa : Học Làm Chủ

4.999.000VND

-
+

Loại sản phẩm

Danh mục:

Mô tả

 

1. Tên khóa học  : Khóa Học Làm Chủ được thiết kế ngắn gọn, súc tích, tập trung các trọng yếu để thay đổi tư duy – kỹ năng – hành động và tạo nên sự biến đổi đầy táo bạo cho bản thân người học.
2. Diễn giả : Trần Quốc Phúc

AI LÀ NGƯỜI CẦN THAM GIA KHÓA HỌC

  • Khởi nghiệp đam mê từ cơ bản đến nâng cao nhưng thiếu kinh nghiệm trong thời đại 4.0
  • Mong muốn gia tăng thu nhập thụ động
  • Mong muốn khám phá năng lực của bản thân
  • Đột phá về tài chính trong cuộc đời

CÁC GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TẠI KHÓA HỌC

  •  Phát triển bản thân, tài chính, kỹ năng, kinh doanh online
  • Làm chủ tư duy
  • Làm chủ cảm xúc
  • Làm chủ kinh doanh
  • Làm chủ hệ thống Kinh doanh online

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY