Nhiếp ảnh gia Đinh Khắc Dũng hoàn toàn bị thuyết phục bởi những giá trị mà Vườn Tâm Hồn mang lại

Là một vị khách đến tham dự chương trình Lời vàng cho con, Nhiếp ảnh gia Đinh Khắc Dũng thực sự bị thuyết phục khi lắng nghe những chia sẻ từ Diễn giả về 5 giá trị cốt lõi mà Vườn Tâm Hồn mang lại.

 

 

Tin liên quan